Vývoj doplňkové stravy

Cíl: Pokusit se vytvořit příkrmovou stravu, která samičkám kakapů pomůže ve výchovávání kuřat v případě nedostatku normální stravy.

Vývoj doplňkové stravy

Náš program na vývoj příkrmové stravy prokázal, že se jedná o efektivní způsob, jak navýšit počet zdravě vyvinutých vajec. Kakapové jsou po této stravě zdraví a stejně tak jejich vejce. Na druhou stranu, pokud je samicím dána příliš velká porce této doplňkové stravy, tíhnou k rození většího počtu samců na úkor samic, což není k zachování populace dobré. Proto jsou všechny samice důkladně váženy a množství poskytované doplňkové stravy je korigováno tak, aby se rodilo pokud možno stejně samic i samců.

Vývoj doplňkové stravy

Kakapové líhnou nová vejce v závislosti na úrodě ovocných stromů rimu, zpravidla tak každé tři roky. V případě problémů s úrodou ovoce rimu přichází na řadu umělý odchov v inkubátorech, kde se však malí kakapové vyvíjejí pomaleji, než jejich bratříčci a sestřičky vychovávaní matkou ve volné přírodě.Umělý odchov je navíc finančně nákladný.

Proto se snažíme vyvinou náhradní stravu, která nejen umožní častější líhnutí vajec, ale i zajistí správnou výchovu matkami kakapů.

Yvetta Cottam a profesor David Raubenheimer z Massey Univerzity spolu s profesorem Kirkem Klasingem z University of California se v současné době snaží vyvinout takový typ stravy, který by byl co nejpodobnější ovoci rimu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *